logo

Wywiad z poseł Ritą Tamašunienė

We wtorek, 12 grudnia, litewski Sejm uchwalił budżet państwa na 2018 rok. Po raz pierwszy przychody sektora publicznego mają być wyższe od wydatków, a na obronność Litwa przeznaczy 2 proc. produktu krajowego brutto (PKB).

Za przyjęciem budżetu na przyszły rok głosowało 84 posłów, 29 było przeciwko, od głosu wstrzymało się 15 parlamentarzystów.

Wszyscy posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin głosowali za przyjęciem budżetu na rok 2018.

W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy panią Ritę Tamašunienė, starostę sejmowej frakcji AWPL-ZChR.

Wywiad z poseł Ritą Tamašunienė