logo

Gościem „Okienka Lirycznego” – Józef Szostakowski

Gościem „Okienka Lirycznego” tym razem jest Józef Szostakowski – znany poeta wileński, dr nauk humanistycznych, wykładowca Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego, autor przewodnika literackiego „Wilno i okolice”, redaktor i inicjator wydania antologii młodych twórców wileńskich – „W zakolu Wilii”, antologii „Susitikimai-Sustreczy- Spotkania”.

Gościem „Okienka Lirycznego” – Józef Szostakowski