logo

Wywiad z Czesławą Pawiłowicz

O tym, dlaczego Suderwa w rejonie wileńskim powinna kojarzyć się z polskością, czy na terenie gminy są nazwy ulic w języku polskim, a także o tym, czy Polacy jeszcze przeważają w starostwie – rozmawialiśmy dzisiaj w audycji Rozmowa Dnia ze starostą tej gminy Czesławą Pawiłowicz.

Niedługo Dzień Wszystkich Świętych, dlatego starosta ustosunkowała się do pytania, czy parafialny cmentarz w Suderwie jest już gotowy do napływu tłumów.

W audycji poruszyliśmy również temat przedsiębiorczości na terenie Suderwy, największych projektów infrastrukturalnych zrealizowanych w gminie w ostatnich latach, o tym, jak radzą sobie rolnicy i w jaki sposób gminie dopomaga Polska i rodacy z Macierzy.

Czesława Pawiłowicz jest również prezesem koła ZPL w Suderwie, które liczy bez mała 400 członków!

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu.

Wywiad z Czesławą Pawiłowicz