logo

Month: Wrzesień 2017

Wywiad z Danutą Wilbik

Wywiad z Danutą Wilbik

Dzisiaj w studiu Radia Wilno gościliśmy Danutę Wilbik – starostę gminy koleśnickiej, prezes Wspólnoty Lokalnej w Koleśnikach rejonu solecznickiego.

Starosta dokonała prezentacji gminy Koleśniki, powiedziała o zmianach demograficznych w starostwie.

Zapytaliśmy starostę, czy do Koleśnik trafiają środki unijne i jakie największe projekty zrealizowano w gminie w ostatnich latach.

Starosta powiedziała, czy często do Koleśnik przyjeżdżają rodacy z Polski i czy mieszkańcy Koleśnik odczuwają ich wsparcie i pomoc.

Starosta Koleśnik opowiedziała ponadto, jak gmina przygotowuje się do rejonowych dożynek.

D. Wilbik przybliżyła również działalność sołectw i sołtysów, opowiedziała o Wspólnocie Lokalnej w Koleśnikach.

W rozmowie został również poruszony temat bezrobocia, rolnictwa i przedsiębiorczości w rejonie.

Wywiad z Lilią Andruszkiewicz

Wywiad z Lilią Andruszkiewicz

Dzisiaj w Rozmowie Dnia gościliśmy Lilię Andruszkiewicz, kierownik Wydziału Oświaty Administracji samorządu rejonu wileńskiego, którą zapytaliśmy o to, czy szkoły rejonu wileńskiego są przygotowane do nowego roku szkolnego.

Rozmawialiśmy z L. Andruszkiewicz o tym, ilu uczniów w tym roku zacznie naukę w podwileńskich szkołach i jak się zmieniła ich liczba w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W ub. tygodniu odbyła się konferencja kierowników placówek oświatowych rejonu wileńskiego. „Do jakich wniosków doszli uczestnicy obrad” – zapytaliśmy gościa Radia Wilno.

W tym roku nowy mikrobus szkolny otrzymała jedna szkoła w rejonie wileńskim – litewskie Gimnazjum Giedymina. Zapytaliśmy kierownik Wydziału Oświaty, czy uczniowie szkół rejonowych mają problem z dotarciem do placówek oświatowych.

Decyzją władz rok szkolny będzie dłuższy. L. Andruszkiewicz zdradziła, jak kreatywnie samorząd rejonu wileńskiego podszedł do tematu wykorzystania dodatkowych dni nauki. Jak? Tego dowiedzą się Państwo z wywiadu. Zapraszamy do odsłuchania rozmowy z kierownik Wydziału Oświaty Administracji samorządu rejonu wileńskiego.

Wywiad z Iwoną Matwiejko

Wywiad z Iwoną Matwiejko

Dzisiaj w Rozmowie Dnia gościmy Iwonę Matwiejko, dyrektor żłobka-przedszkola w podwileńskiej Mejszagole.

Dzisiaj zaczyna się nowy rok szkolny. „Ile dzieci zawita do placówki?” – zapytaliśmy panią dyrektor, która też powiedziała, czy się zmieniła liczba dzieci w porównaniu z rokiem ubiegłym i jaka grupa jest liczniejsza – polska czy litewska. Pani dyrektor powiedziała też, dlaczego placówka przyjmuje dzieci wyłącznie z Mejszagoły.

Zapytaliśmy I. Matwiejko, czy latem placówka odpoczywała i czy w okresie wakacji w placówce przeprowadzono remont, udoskonalenia.

Dyrektor powiedziała, czy placówce brakuje wychowawców, o partnerach i wielu projektach, jakie realizuje żłobek-przedszkole.

Dyrektor przyznała również, że mejszagolskie dzieci bardzo lubią przychodzić do żłobka-przedszkola.