logo

Wywiad z prof. Mieczysławą Zdanowicz

Gościem audycji Rozmowa Dnia była dzisiaj profesor Mieczysława Zdanowicz, dziekan Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku, którą zapytaliśmy o konferencję, jaka odbyła się we czwartek, 21 września, w Wilnie z inicjatywy Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku.

Zapytaliśmy gościa Rozmowy Dnia, czy rekrutacja na uczelnię jeszcze trwa.

Profesor powiedziała, dlaczego warto studiować na Filii UwB w Wilnie, a także odpowiedziała na pytanie, czy uczelnia śledzi losy swoich absolwentów.

Prof. Mieczysława Zdanowicz przypomniała, że studenci uczelni mogą ubiegać się o różnego rodzaju stypendia, a także korzystać z indywidualnego toku studiów.

Filia UwB w Wilnie działa już od dekady, dlatego zapytaliśmy panią profesor, czy warto było zabiegać o utworzenie w Wilnie pierwszej filii uczelni zagranicznej na Litwie.

Wywiad z prof. Mieczysławą Zdanowicz