logo

Wywiad z prof. Ryszardem Kuźmą

Gościem audycji Rozmowa Dnia był dzisiaj prof. Ryszard Kuźmo, rektor Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie.

Zakończył się 23. rok akademicki Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie. „Jaki był?” – zapytaliśmy gościa Radia Wilno.

Profesor opowiedział o początkach pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Litwie, o prowadzonej „Kronice Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie”.

Rektor powiedział, ilu słuchaczy uczęszcza na zajęcia, ilu ich było początkowo. Prof. Ryszard Kuźmo opowiedział ponadto o wykładowcach z Polski, Litwy i całego świata.

Rektor Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie (PUTW) przybliżył również projekt unijny „Mnożenie przez dzielenie”, który organizacja realizowała wraz z 8 innymi organizacjami polskimi i polonijnymi z całej Europy. PUTW ma wielu partnerów w kraju i za granicą, a po realizacji tego projektu ma jeszcze więcej.

Prof. Ryszard Kuźmo powiedział również o zespole „Tęcza” działającym przy uniwersytecie, a także o wydanych 4 pozycjach książkowych, niebawem odbędzie się prezentacja najnowszej książki „Wilnianie – bohaterami swego życia”.

Rektor powiedział również, kiedy startuje nowy rok akademicki i jak się zapowiada.

 

Wywiad z prof. Ryszardem Kuźmą