logo

Wywiad z Edytą Tamošiūnaitė

26 lipca odbyło się posiedzenie rady m. Wilno. Na tym posiedzeniu radni, m.in., mieli rozpatrzeć wnioski dotyczące kompletowania klas 5. w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza i klas 11. w szkole im. Szymona Konarskiego. Autorem wniosków jest radna AWPL-ZCHR w radzie Wilna Edyta Tamošiūnaitė.

Niestety, do wystąpienia polskiej radnej nie doszło. Dlaczego? W audycji Rozmowa Dnia pani Edyta opowiedziała słuchaczom Radia Wilno, dlaczego.

Wywiad z Edytą Tamošiūnaitė