logo

Wywiad z Anżełą Petkunienė

W Rozmowie Dnia gościliśmy dzisiaj Anżełę Petkunienė, dyrektor polskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach w rejonie wileńskim. Zapytaliśmy panią dyrektor, czy gimnazjum śledzi losy swoich absolwentów, czy utrzymuje z nimi kontakt, a także o tym, jaki jest wskaźnik wstępowania maturzystów ławaryskiego gimnazjum na uczelnie.

Dyrektor odpowiedziała na pytanie, czy gimnazjum ma perełki wśród uczniów, dzieci wyjątkowo uzdolnione i czy  wśród nauczycieli są wybitni pedagodzy.

Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach ma konkurenta w postaci rządowej szkoły litewskiej, zapytaliśmy więc Anżełę Petkunienė, czy konkurenci litewscy nie podkradają polskich dzieci polskiemu gimnazjum.

Polskie Gimnazjum w Ławaryszkach nauczanie prowadzi aż w dwóch budynkach: w historycznym, wzniesionym w ramach akcji „100 szkół Marszałka Józefa Piłsudskiego na Ziemi Wileńskiej”, i w nowym. Dyrektor opowiedziała, jak wygląda sytuacja z wypełnieniem tych obu budynków, czy nie ma pomieszczeń niezagospodarowanych.

W gimnazjum działa Centrum Doradztwa Zawodowego, zapytaliśmy więc kierownika gimnazjum, co robi centrum i jak pomaga uczniom.

Rozmawialiśmy również o partnerach szkoły w kraju i za granicą.

Wywiad z Anżełą Petkunienė