logo

Wywiad z Iwoną Wojnicz

Gościem Rozmowy Dnia była dzisiaj Iwona Wojnicz, dyrektor przedszkola w Niemenczynie, która opowiedziała m.in., ile dzieci i ilu wychowawców ma pod swoją opieką i o tym, od jak dawna działa przedszkole w Niemenczynie, a także w jakich językach kształci placówka.

Zapytaliśmy dyrektor, czy są wolne miejsca w przedszkolu, czy zajęcia dla dzieci prowadzą też, na zaproszenie przedszkola, specjaliści z zewnątrz, czy często dzieci mają zajęcia poza placówką.

Dyrektor opowiedziała o projektach realizowanych przez placówkę i o przyjaciołach w Niemenczynie, na Litwie, a nawet za granicą.

Dyrektor odpowiedziała na pytanie, jakie są mocne strony przedszkola w Niemenczynie i bez jakich świąt placówka nie wyobraża swej działalności. Dyrektor opowiedziała również o działalności licznie działających w przedszkolu kółek.

Kierownik niemenczyńskiego przedszkola powiedziała ponadto, jak długo w ciągu dnia działa placówka.

Iwona Wojnicz odniosła się ponadto do pytania „Dobre przedszkole to jakie przedszkole?” i powiedziała o pracy z rodzicami dzieci.

Zapytaliśmy dyrektor, co ją najbardziej motywuje do pracy, a także co jest większym wyzwaniem: wychowywanie dzieci, praca z personelem czy zarządzanie placówką.

Dyrektor odpowiedziała też na pytanie, czy obserwuje zajęcia i czasami niezapowiedziana przychodzi do pokoików, gdzie odbywa się proces wychowywania dzieci.

Wywiad z Iwoną Wojnicz