logo

Wywiad z Markiem Piłatem

Dzisiaj w studiu Radia Wilno gościliśmy Marka Piłata – starostę gminy Ławaryszki w rejonie wileńskim.

Rozmawialiśmy ze starostą o sołtysach pracujących na terenie gminy, o tym, jak się układa współpraca gminy z mieszkańcami, z jakimi problemami przychodzą do starostwa najczęściej.

Starosta podzielił się informacją na temat tego, jakie projekty, m.in. z pozyskaniem środków zewnętrznych, udało się zrealizować na terenie gminy w ostatnich latach i jakie są zadania priorytetowe starosty gminy Ławaryszki.

Rozmawialiśmy o tegorocznym odpuście św. Jana, który jest sztandarowym świętem w Ławaryszkach.

Poruszyliśmy ponadto temat wyjazdów dzieci z gminy na kolonie do Polski.

Starosta odniósł się m.in. do pytania, czy trudno być starostą Ławaryszek, a także rozmawialiśmy o niedawnym Święcie Rodzin w Ławaryszkach, o Polakach na terenie gminy, o zmianie liczby ludności i rolnictwie, a także o planach na najbliższe półrocze.

Wywiad z Markiem Piłatem