logo

Wywiad z Mirosławem Dawlewiczem

Gościem Rozmowy Dnia był dzisiaj dr Mirosław Dawlewicz, kierownik Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego, z którym rozmawialiśmy w Radiu Wilno o historii polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim, ale też o teraźniejszości, o tym, czym się zajmuje Centrum Polonistyczne działające w najsłynniejszej uczelni na Litwie.

Zapytaliśmy gościa Rozmowy Dnia, jak wygląda rekrutacja na studia polonistyczne na Uniwersytecie Wileńskim, jakie są wymagania. Dr Mirosław Dawlewicz powiedział, że Centrum jest elastyczne, oferuje atrakcyjne studia, a także opowiedział o tym, jak młodzież może się dostać na polonistykę na Uniwersytecie Wileńskim i uzyskać na to finansowanie z Ambasady RP w Wilnie.

Zapytaliśmy dra M. Dawlewicza, jak Centrum Polonistyczne zachęca młodzież do zgłębiania wiedzy o języku polskim, jak jest promowana polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim i czy Centrum współpracuje ze szkołami polskimi na Litwie.

Rozmawialiśmy również o największych, zdaniem dra M. Dawlewicza, problemach językowych Polaków na Litwie, a także zapytaliśmy gościa, czy ośrodki polonistyczne na Uniwersytecie Wileńskim i Uniwersytecie Edukologii współpracują, a może jednak konkurują ze sobą.

Dr M. Dawlewicz opowiedział również o obszarach badań językowych, które interesują go najbardziej.

Naukowiec powiedział również, jak dbać o czystość językową, ale… radził z tym nie przesadzać.

Zapraszamy do odsłuchania wywiadu z dr. M. Dawlewiczem.

Wywiad z Mirosławem Dawlewiczem