logo

Wywiad z Moniką Bogdziewicz

Gościem dzisiejszej Rozmowy Dnia była Monika Bogdziewicz, doktorantka na Uniwersytecie Wileńskim, znana polska działaczka społeczna na Litwie.

W Radiu Wilno rozmawialiśmy o jej stażu doktoranckim w Warszawie. Zapytaliśmy, dlaczego za miasto odbywania stażu Monika Bogdziewicz obrała Warszawę, jak długo potrwa staż, kto go organizuje.

Zapytaliśmy gościa, co robi podczas stażu, jakie są obowiązki stażysty oraz kto opłaca pobyt w Warszawie.

Monika Bogdziewicz opowiedziała, co robi w czasie wolnym, rozmawialiśmy ponadto o mobilności studenckiej i dlaczego warto z niej korzystać.

Monika Bogdziewicz udzieliła ponadto kilku porad studentom, którzy się wahają w sprawie skorzystania z programów mobilności studenckiej i oceniła polsko-litewską wymianę studencką.

Wywiad z Moniką Bogdziewicz