logo

Wywiad z Marią Koc

8 kwietnia br. w Domu Kultury Polskiej odbyło się otwarcie wystawy archiwalnej pt. „Śladami Sienkiewicza”. Współorganizatorem wystawy w Wilnie jest Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, która po uroczystości udzieliła wywiadu dla Radia Wilno.

Zapytaliśmy gościa Rozmowy Dnia, jakie są cele kolejnej wizyty Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc na Litwie, jak się układa współpraca Senatu z samorządem rejonu wileńskiego.

„To nie jest przypadek” – powiedziała Wicemarszałek Maria Koc zapytana o to, dlaczego właśnie Wilno jest pierwszym miastem poza granicami Polski, do którego dotarła wystawa archiwalna pt. „Śladami Sienkiewicza”.

Podczas swojej wizyty Maria Koc spotkała się z przedstawicielami AWPL-ZCHR. Mówiła, że rozmowy dotyczyły sukcesów Polaków na Litwie, ale też problemów, których władze litewskie nie rozwiązują od lat. „Polacy na Litwie przynoszą chlubę Polsce” – oceniła rozmówczyni.

„Chcielibyśmy zasady wzajemności” – odnotowała Wicemarszałek Senatu RP oceniając dobrą sytuację mniejszości litewskiej w Polsce i oczekując poprawy położenia polskiej na Litwie. „Miernikiem demokracji jest stosunek do mniejszości narodowych” – oceniła rozmówczyni i zaznaczyła, że strona polska zabiega o zmianę nastawienia do polskiej społeczności na Litwie.

„Pokrzepienie serc jest nam wszystkim potrzebne, bo nie żyjemy w czasach łatwych: ani w Polsce, ani na Litwie” – powiedziała gość Rozmowy Dnia i zaznaczyła, że Polacy na całym świecie powinni się wspierać i być zjednoczeni.

Wywiad z Marią Koc