logo

Wywiad z Grzegorzem Jurgo

Gościem Rozmowy Dnia był dzisiaj Pan Grzegorz Jurgo, starosta gminy Soleczniki.

W końcu ub. roku do Solecznik dotarła pomoc z polskiego Głogówka. W wywiadzie starosta odpowiedział na pytanie, czy gmina Soleczniki ma więcej partnerów za granicą i co z takiej współpracy wynika dla obu stron

Starosta powiedział, jak zmieniły się Soleczniki w ostatnich latach, jakie w mieście panują warunki dla małych mieszkańców.

Grzegorz Jurgo ocenił, jaki jest stan dróg na terenie gminy i jak administracja starostwa radzi sobie z problemem, na skalę państwową zresztą, ciągłego deficytu środków na drogi.

Soleczniki są gminą z dość dużą liczbą przedsiębiorców. Starosta został poproszony o odniesienie się do tezy, że zaradni ludzie mieszkają w gminie.

Starosta Solecznik wyraził w wywiadzie satysfakcję z notowanego na terenie gminy wyżu demograficznego.

Grzegorz Jurgo jest bodajże najmłodszym starostą w całym kraju. Gość Rozmowy Dnia odpowiedział na pytanie, czy młody wiek jest zaletą na tym stanowisku czy wadą.

Wywiad z Grzegorzem Jurgo