logo

Wywiad z Markiem Pszczołowskim

Już jutro ma być wiadomo, czy Szkoła Średnia w Zujunach uzyska status gimnazjum.

W studiu Radia Wilno rozmawialiśmy dziś z Markiem Pszczołowskim, dyrektorem polskiej Szkoły Średniej w Zujunach. Zapytaliśmy, jakie szanse ma szkoła na uzyskanie statusu gimnazjum.

W audycji Rozmowa Dnia poruszyliśmy temat współpracy szkoły z placówkami na Litwie i w Polsce, o projektach realizowanych przez szkołę, wybitnie uzdolnionych uczniach.

Dyrektor opowiedział o częściowym remoncie szkoły, który dobiegł końca w tym roku, i zdradził, czy dyrekcja ma plany na dalszą poprawę warunków pobierania nauki w placówce.

W audycji Rozmowa Dnia poruszyliśmy również inne tematy dotyczące szkoły polskiej w Zujunach.

Wywiad z Markiem Pszczołowskim