logo

Wywiad z Łukaszem Kamińskim

W wywiadzie udzielonym dla Radia Wilno Łukasz Kamiński – uczestnik Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie, autor polsko-litewskiej wersji hymnu ŚDM „Błogosławieni miłosierni” – opowiedział o przygotowaniach i przebiegu wielkiego spotkania z Ojcem Świętym, o niezwykłych zdarzeniach podczas ŚDM, podzielił się również własną refleksją nad rolą Boga w życiu młodego człowieka.

Wywiad z Łukaszem Kamińskim