logo

Wywiad z Danutą Narbut

O najnowszych okolicznościach związanych z losami Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela w Wilnie w wywiadzie, udzielonym dzisiaj dla Radia Wilno, opowiedziała Danuta Narbut, prezes Wileńskiego Forum Rodziców Polskich, mama uczniów tej placówki.

Wywiad z Danutą Narbut