logo

Wywiad z Beatą Bartoszewicz

„Dlaczego nasze dzieci kosztem swego zdrowia muszą zadowalać kaprysy polityczne Benkunskasa i Co?” – pytanie retoryczne w wywiadzie udzielonym dla Radia Wilno zadała Beata Bartoszewicz, przewodnicząca komitetu obrony Szkoły Średniej im. J. Lelewela w Wilnie.

Wywiad z Beatą Bartoszewicz