logo

Wywiad z Krystyną Adamowicz

Krystyna Adamowicz, polska dziennikarka na Litwie, absolwentka Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela w Wilnie, słynnej „Piątki”, laureat konkursu dziennikarskiego „Orle Pióro”, Osobowość Warmii i Mazur, w wywiadzie, udzielonym dla Radia Wilno, opowiedziała m. in. o tym jak, jako absolwentka legendarnej „Piątki”, postrzega zagrożenia i wyzwania stojące przed placówką, powiedziała, że próby zadania ciosu placówce podejmowane były również wcześniej, o tym, jak tłumaczy fakt, że szkoła jest zadrą w oku coraz kolejnych ekip rządzących, o czym napisali w tym roku w petycji do władz Polski i Litwy absolwenci corocznego zlotu „Zawsze wierni Piątce” oraz zdradziła szczegóły tegorocznego spotkania absolwentów „Piątki”.

Wywiad z Krystyną Adamowicz