logo

Month: wrzesień 2021

Zdzisław Palewicz dla Radia Wilno: mniejszości narodowe są bogactwem naszego kraju

Zdzisław Palewicz dla Radia Wilno: mniejszości narodowe są bogactwem naszego kraju

– Należy raz, nareszcie, powiedzieć, że mniejszości narodowe są bogactwem naszego kraju. Tak przecież było zawsze – od czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego – powiedział w wywiadzie dla Radia Wilno mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

W audycji „Rozmowa Dnia” zostało też poruszonych i zdementowanych wiele krzywdzących i kłamliwych zarzutów mediów litewskich wobec mieszkańców i władz rejonu solecznickiego.

W rozmowie przeważały jednak pozytywne wątki – takie, jak dalsze wdrażanie w życie aktualnych dla rejonu projektów, które nie zostały wstrzymane nawet w dobie pandemii koronawirusa.

Ojciec Mateusz dla Radia Wilno o darze przebaczenia

Ojciec Mateusz dla Radia Wilno o darze przebaczenia

W dniach 19-21 marca w kościele franciszkańskim w Wilnie odbywały się rekolekcje o przebaczeniu „Ostatnia noc Izaaka”. Rekolekcje odbywały się na platformie Zoom, a lektorem był franciszkanin ojciec Mateusz Stachowski.

„Święta się nie zmieniają, mimo że zmienia się ich forma, ale istota świąt się nie zmienia. Pan Jezus jest zabity i zmartwychwstaje” – mówi ojciec Mateusz. Jego zdaniem, nowa forma świąt pozwoli nam „nawet głębiej wejść w to doświadczenie”.

Ojca Mateusza telefonicznie gościliśmy w audycji „Rozmowa Dnia”. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu o przebaczeniu, rekolekcjach zdalnych i oczekiwaniu Zmartwychwstania Zbawiciela.

 

Ojciec Marek Dettlaff dla Radia Wilno o działalności zakonu franciszkańskiego na Litwie

Ojciec Marek Dettlaff dla Radia Wilno o działalności zakonu franciszkańskiego na Litwie

Zakon franciszkański jest najdłużej działającym na Litwie zakonem katolickim. Pierwsi franciszkanie przybyli na Litwę jeszcze przed jej chrztem i w dużej mierze to dzięki nim Litwa w latach 1386, 1387 została ochrzczona.

Jeden z najstarszych kościołów w Wilnie pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wybudowany został w XIV wieku dla misjonarzy franciszkańskich i dla mieszkańców Wilna jest znany jako kościół franciszkanów.

Na zaproszenie Ojca Marka Dettlaffa, dyrektora Centrum Kultury i Duchowości działającego w klasztorze franciszkańskim audycja „Rozmowa Dnia” Radia Wilno gościła we wspomnianym kościele.

Beata Pietkiewicz dla Radia Wilno: Polskie szkoły były, są i będą

Beata Pietkiewicz dla Radia Wilno: Polskie szkoły były, są i będą

– Polskie szkoły były, są i będą – twardo powiedziała Beata Pietkiewicz, poseł na Sejm z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin bieżącej kadencji (2020-2024), działająca w parlamentarnym Komitecie ds. Oświaty i Nauki.

Posłanka jednocześnie zwróciła uwagę na to, że przyszłość polskiej oświaty przede wszystkim będzie zależała od aktywnej postawy mniejszości polskiej na Litwie.

– Musimy być świadomi tego, że wiele zależy od nas – mówiła Beata Petkiewicz, zachęcając rodziców do posyłania swoich dzieci do polskich szkół.

Beata Pietkiewicz, która wraz z posłami z ramienia AWPL-ZChR Ritą Tamašunienė į Czesławem Olszewskim w Sejmie obecnej kadencji działa we frakcji mieszanej, opowiedziała także o pracy w parlamencie. – W każdej kwestii możemy głosować tak, jak uznajemy za słuszne i zgodnie z wyznawanymi wartościami i przekonaniami – mówiła poseł na Sejm z ramienia AWPL-ZChR Beata Pietkiewicz.

Parlamentarzystka odniosła się też do ogólnokrajowych wyzwań, przed którymi staje oświata na Litwie. – W krajowej oświacie jest dużo problemów – oceniła Beata Pietkiewicz

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Beatą Pietkiewicz.

 

Krystyna Dzierżyńska dla Radia Wilno o elektronicznej rekrutacji do szkół w Wilnie

Krystyna Dzierżyńska dla Radia Wilno o elektronicznej rekrutacji do szkół w Wilnie

„Sadzę, że to jest ogromne zadanie, jak przed rodzicami, tak i przed szkołami – żeby odpowiednio wnioski opracować i przyjąć jak największą liczbę dzieci do szkół” – w wywiadzie dla audycji „Rozmowa Dnia” powiedziała Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Sieć polskich szkół na Litwie liczy 71 placówek, do których uczęszcza ponad 12 tys. polskich dzieci.

Podczas wywiadu poruszono niejeden aktualny dla polskiej społeczności na Litwie temat – język polski na maturach, ujednolicony egzamin z języka litewskiego. – „Macierz Szkolna” od ponad dwudziestu lat na wszystkich gremiach zawsze występuje o przywrócenie matury z języka polskiego – twierdzi Krystyna Dzierżyńska.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z panią Krystyna Dzierżyńską.