logo

Month: Październik 2018

Maria Jolanta Ambrożej i Iwona Matwiejko dla Radia Wilno o europejskim projekcie dla nauczycieli szkół polskich

Maria Jolanta Ambrożej i Iwona Matwiejko dla Radia Wilno o europejskim projekcie dla nauczycieli szkół polskich

Żłobek-przedszkole w Mejszagole realizuje projekt programu Erasmus+ „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”. Obecnie odbywa się, tak to nazwijmy, litewska część projektu – jego uczestnicy zawitali i działają na Litwie.

W audycji „Rozmowa Dnia” gościliśmy przedstawiciela koordynatora projektu – panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Marię Jolantę Ambrożej i litewskiego partnera projektu żłobek-przedszkole w Mejszagole w osobie dyrektor tej placówki pani Iwony Matwiejko.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski dla Radia Wilno o Instytucie Myśli Polskiej

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski dla Radia Wilno o Instytucie Myśli Polskiej

Na Litwie gości ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski z Krakowa, współzałożyciel i prezes Fundacji im. Brata Alberta. W ubiegły piątek (28 września), mieliśmy przyjemność gościć księdza w audycji „Rozmowa Dnia”.

Znalazł wtedy czcigodny ksiądz dla nas chwilę przed udziałem w inauguracyjnym posiedzeniu Instytutu Myśli Polskiej w Wilnie (IMPW), który dyskutował nad tematem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości polskiego dziedzictwa narodowego na Kresach. O IMPW m.in. mówiliśmy z czcigodnym księdzem na kolejnym spotkaniu w „Rozmowie Dnia”.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30.

„Rozmowy Dnia” są powtarzane o godz. 14.30 i 17.30.