logo

Month: Czerwiec 2017

Wywiad z Marią Rekść

Wywiad z Marią Rekść

Gościem w audycji Rozmowa Dnia była dzisiaj Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego.

Mer opowiedziała o niedawnym spotkaniu z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem, podczas którego wręczyła mu regalia Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego. Samorząd rejonu wileńskiego przyznał kard. Henrykowi Gulbinowiczowi tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego w 2015 roku. O przyznanie tego zaszczytnego wyróżnienia wnioskowały wspólnoty, szkoły i mieszkańcy rejonu wileńskiego.

Mer powiedziała, że kardynał obiecał przyjechać do Wilna, o ile dopisze mu zdrowie. „Cieszę się, że Ziemia Wileńska swoich dzieci nie zapomina” – powiedział podczas ceremonii we Wrocławiu kardynał Henryk Gulbinowicz, odbierając z rąk mer Marii Rekść regalia.

Mer towarzyszył starosta wiejskiej gminy Niemenczyn Edward Puncewicz i zespół „Zgoda” z Rudomina, gdzie notabene kardynał pełnił w swoim czasie funkcje kleryka, o czym m.in. przypomniał podczas spotkania z przedstawicielami Wileńszczyzny.

Pomimo wyjazdu do Polski mer M. Rekść udało się wziąć udział w V Pieszej Pielgrzymce Śladami Księdza Prałata Józefa Obrembskiego. Mer opowiedziała o tegorocznej pielgrzymce, oceniła m.in. znaczenie takiego pielgrzymowania dla młodzieży.

Ponadto mer rejonu wileńskiego oceniła niedawną wizytę premiera kraju i powiedziała, że rejon wileński się preżnie rozwija.

Wywiad z Renatą Barusewicz

Wywiad z Renatą Barusewicz

Gościem Rozmowy Dnia była dzisiaj Renata Barusewicz, dyrektor żłobka-przedszkola w podwileńskich Ławaryszkach.

Z wywiadu dowiedzą się Państwo, od jak dawna działa żłobek-przedszkole w Ławaryszkach, w jakim języku kształcone są w placówce dzieci oraz jakie warunki panują w niej.

Zapytaliśmy dyrektor, czy rodzice są aktywni i chętnie udzielają się w życiu żłobka-przedszkola, jakie święta, tradycyjne imprezy organizuje placówka i czy wychowawcy chętnie się dokształcają.

Dyrektor opowiedziała o tym, z kim się przyjaźni placówka, czy ma partnerów do współpracy, przyjaciół i jakie są mocne strony ławaryskiego przedszkola? Co jest jego znakiem rozpoznawczym

W audycji rozmawiałyśmy o tym, jak dyrekcja przedszkola w Ławaryszkach radzi sobie z brakiem wychowawców przedszkolnych w kraju i jak sobie radzi z konkurencją.

Ponadto dyrektor Renata Barusewicz odniosła się do pytania, czy dzieci w dobie obecnej są inne niż kiedyś i generalnie – jakie są dzieci XXI wieku.

Wywiad z Reginą Górską

Wywiad z Reginą Górską

Radio Wilno kontynuuje cykl prezentacji placówek oświatowych Wilna i Wileńszczyzny i dziś poznajemy żłobek-przedszkole w Niemenczynie rejonu wileńskiego.

W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy tymczasowo pełniącą obowiązki dyrektor tego żłobka-przedszkola panią Reginę Górską.

Wywiad z Łucją Auziak

Wywiad z Łucją Auziak

Radio Wilno kontynuuje cykl prezentacji placówek oświatowych Wilna i Wileńszczyzny i dziś poznajemy przedszkole w Bezdanach rejonu wileńskiego.

W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy dyrektor tego przedszkola panią Łucję Auziak.

Zapraszamy do wysłuchania audycji Rozmowa Dnia, która jest emitowana w Radiu Wilno od poniedziałku do piątku o godz. 9.30.

Wywiad z Reginą Olechnowicz

Wywiad z Reginą Olechnowicz

Dzisiaj w Rozmowie Dnia rozmawialiśmy o żłobku-przedszkolu w Awiżeniach w rejonie wileńskim, a gościem w studiu Radia Wilno była Regina Olechnowicz, dyrektor placówki.

Zapytaliśmy dyrektor, czy przedszkole ma problem z brakiem dzieci, w jakich językach kształcone są tam dzieci, jakie są misja i główne zadania, jakie przed sobą stawia placówka.

Rozmawialiśmy o tym, czy placówka bierze udział w projektach, programach, jak dyrektor ocenia kadrę pedagogiczną.

Ponadto rozmawialiśmy o tym, dzieci w jakim przedziale wiekowym uczęszczają do żłobka-przedszkola i jak wygląda współpraca z rodzicami, a także czy żłobek-przedszkole w Awiżeniach ma swoje tradycje, czy placówka ma przyjaciół, partnerów.

Specjaliści placówki konsultują rodziców, więc zapytaliśmy dyrektor, na czym takie konsultacje polegają i z czego jest dumna dyrektor żłobka-przedszkola w Awiżeniach.

Wywiad z Danielem Lipskim

Wywiad z Danielem Lipskim

Gościem w Rozmowie Dnia był dzisiaj Daniel Lipski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie.

Z wywiadu dowiedzą się Państwo, od jak dawna działa Stowarzyszenie, czym się zajmuje, ilu członków zrzesza, jacy specjaliści należą do organizacji.

Zapytaliśmy prezesa, czy Stowarzyszenie należy do branżowych organizacji.

Daniel Lipski opowiedział o tym, że Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie zajmuje się nie tylko sprawami stricte branżowymi, ale też aktywnie udziela się na rzecz polskiej społeczności, m.in. poprzez akcje sprzątania wileńskiej Rossy i odnawiania pomników lekarzy polskich pochowanych na tej nekropolii.

Prezes powiedział, czy Stowarzyszenie utrzymuje kontakt z młodzieżą, czy młodzi zasilają szeregi organizacji, jakie są warunki przystąpienia członków do Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie.

W Radiu Wilno rozmawialiśmy ponadto o inteligencji polskiej na Litwie i poruszyliśmy inne tematy. Jakie? Dowiedzą się Państwo z wywiadu z Danielem Lipskim, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie.

Wywiad z Zofią Matarewicz

Wywiad z Zofią Matarewicz

O niezwykłej i pod wieloma względami wyjątkowej polskiej placówce edukacyjnej w Wilnie rozmawialiśmy dzisiaj w Radiu Wilno z Zofią Matarewicz, wieloletnią dyrektor Szkoły-Przedszkola „Wilia”.

Zapytaliśmy gościa Rozmowy Dnia, jak długo kształci „Wilia” młodych Polaków z Wilna.

Dyrektor opowiedziała, jak liczna jest placówka i czy trudno dzieciom trafić do niej.

Z wywiadu dowiedzą się Państwo, według jakich programów kształcenia pracuje Szkoła-Przedszkole i jakie miejsce w procesie edukacyjnym zajmują polskie tradycje.

Okazuje się, że o miejsce w placówce trudno nie tylko dzieciom, ale też pracownikom, bo zwykły pedagog długo w „Wilii” nie zabawi…

Zapytaliśmy Zofię Matarewicz, jakie zajęcia, w tym nietypowe, oferuje Szkoła-Przedszkole dla swych wychowanków.

„Wiliowcy” są niezwykle aktywni, wszędzie jest ich pełno i o tym też rozmawialiśmy dziś w Radiu Wilno.

Dyrektor „Wilii” opowiedziała również o zagranicznych wojażach dzieci.

Wywiad z Jolitą Lekavičienė

Wywiad z Jolitą Lekavičienė

Radio Wilno kontynuuje cykl prezentacji szkół polskich Wilna i Wileńszczyzny i dziś poznajemy szkołę-przedszkole w Kabiszkach rejonu wileńskiego. W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy nauczycielkę klas początkowych tej szkoły panią Jolitę Lekavičienė.

Zapraszamy do wysłuchania audycji Rozmowa Dnia, która jest emitowana w Radiu Wilno od poniedziałku do piątku o godz. 9.30.